Sinds januari 2016 organiseren we dialoogtafels waar jongeren zich zonder taboes mogen uiten. We raken aan onderwerpen die kunnen leiden tot radicalisatie en extremisme. Deze jongeren kwamen uit verschillende organisatie: Almanar vzw, Brussel Boxing Academy, Groep Intro Brussel vzw , Inaya vzw, Union des Etudiants Juifs de Belgique. Daaruit komt nu deze prachtige fototentoonstelling.           Affiche TT Partage (1)