Tijdens dit internationaal colloquium wordt er gekeken naar de problematiek handicap in Afrika en specifiek in de Democratische Republiek Congo. Vanuit het kader ‘rechten voor mensen met een beperking’ wordt er stilgestaan bij de erkenning van deze mensen als┬ávolwaardige burgers in een meer inclusieve samenleving. Ook worden er verschillende strategie├źn aangehaald om het respect, zelfrespect en de zelfredzaamheid te bevorderen. Als laatste wordt er aandacht gegeven aan het belang van onderwijs.

Colloque 20180921