Communicatietips

Noodzakelijk

 

 • Affiche

Op een affiche hoef je niet te veel informatie te geven. Mensen nemen de tijd niet om alles te lezen.

Nodige informatie:

– Naam activiteit + Kort wat de activiteit inhoudt

– Datum + uur

– Adres

– Prijs (of “gratis” vermelden als het gratis is)

– Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) indien er meer informatie gewenst zou worden

– Facebook

– Website

– Het logo van de vereniging en de logo’s van de verenigingen/bedrijven/… die jouw vereniging steunen

– V.U. + adres van de verantwoordelijke uitgever

 

 • Flyer

Nodige informatie:

– Naam activiteit

– Uitleg over de activiteit

– Datum + uur

– Adres

– Prijs (of “gratis” vermelden als het gratis is)

– Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) indien er meer informatie gewenst wordt

– Facebook

– Website

– Het logo van de vereniging en de logo’s van de verenigingen/bedrijven/… die jouw vereniging steunen

– V.U. + adres van de verantwoordelijke uitgever

 

 • Promotie op eigen website

Zorg ervoor dat je iemand hebt die je flyer en de nodige informatie op jouw website plaatst zodat de bezoekers altijd op de hoogte zijn van jouw activiteiten.

 

 • Reclame op eigen Facebookpagina

Facebook is een belangrijk communicatiemiddel maar dat hangt van vereniging tot vereniging af. Als jouw doelgroep geen of weinig gebruik maakt van Facebook, is het geen goed idee om daar te adverteren. Investeer je tijd dan in het ontwerpen van affiches, flyers, …

 

 • Facebook-evenement maken

 Zorg ervoor dat je een medewerker hebt die vlot met Facebook kan werken.

Je kan een Facebook-evenement maken op Facebook voor elke evenement die je organiseert. Het zorgt ervoor dat je ongeveer weet hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. Je kan namelijk je Facebook-vrienden uitnodigen en zien wie aanduidt dat hij komt/misschien komt/niet komt. Spijtig genoeg zijn er soms mensen die niets aanduiden.

Het is interessant omdat mensen alle informatie hebben over je activiteit: Datum, uur, locatie, prijs, eventuele link om te reserveren, …

Ze kunnen ook de dag van het evenement zelf herinnerd worden aan het feit dat jouw activiteit vandaag zal doorgaan.

 

 • Reclame via nieuwsbrief

Je kan via een nieuwsbrief promotie maken voor jouw activiteiten. Zo kan je de mensen op de hoogte brengen die steeds op de hoogte willen gehouden worden van jouw activiteiten.

Je kan een nieuwsbrief maken met Mailchimp (www.mailchimp.com).

 

 • Stuur je activiteit en flyer door naar FMDO vzw

Je activiteit kan gepromoot worden op de website van FMDO, in de mailing van FMDO en in de nieuwsbrief van FMDO maar ook op www.scan4diversity.be. Deze website promoot de activiteiten van de lidverenigingen van mensen met een migratie-achtergrond. Eens de activiteiten op de website ingegeven worden, komen ze automatische op www.fmdo.be en www.UitInVlaanderen.be .

 

 • Eigen magazine

Als je vereniging een eigen magazine heeft, kan je daar ook promotie maken voor je activiteit.

 

 • Lokale pers

Contacteer de lokale pers zodat zij ook over je activiteit praten. Je kan hen bellen en uitleg geven maar vaak zullen ze je vragen om een persbericht te sturen.

 

 • SMS

Om jouw activiteiten te promoten, kan je sms’en naar al jouw contacten. Dit is een snelle manier van communiceren en je kan ook sneller te weten komen of iemand komt of niet.

 

 • Mailing

Je kan mensen uitnodigen via mail. Stel de mail op en stuur het naar jouw contactgroep.

Om een groep met contactpersonen te maken op Gmail:

 1. Klik je in de linkerbovenhoek van je Gmail-pagina op Mail en selecteer je Contacten
 2. Dan selecteer je de contacten die je aan een groep wilt toevoegen en klik je op de knop groepen. Daarna kies je Nieuwe.
 3. Vul de naam van de groep
 4. Klik op OK

 

Optioneel

 

 • Uitnodiging per post

Je kan een uitnodiging maken op naam en per post opsturen. Mensen worden graag persoonlijk aangesproken. Doe dit enkel als je een beperkt aantal mensen wilt uitnodigen. –> Postzegels zijn duur

 

 • Promo-video

–> op eigen YouTube-kanaal –> op website, op Facebookpagina, via nieuwsbrief, …

Zorg voor een leuk filmpje. Mensen nemen niet vaak de tijd om veel informatie te lezen op Facebook maar ze kijken wel vaker naar een filmpje. Zorg ervoor dat de titel aantrekkelijk is zodat mensen het filmpje willen bekijken.

Het is belangrijk dat je iemand hebt die goed filmt en monteert maar ook iemand hebt die goed met YouTube kan omgaan en met andere sociale media. Ideaal is het één en dezelfde persoon.

 

 • Persbericht naar radio, kranten sturen

Een persbericht verstuur je naar journalisten in de hoop dat ze een artikel zullen schrijven over je bericht. Je moet het dus zo interessant en duidelijk maken. Zorg ervoor dat je boodschap kort en bondig is.

Hier zijn de verschillende delen van een goed geschreven persbericht:

Eerst moet je in één zin samenvatten wat de essentie is van je boodschap.

Daarna schrijf je de intro. Hierin ga je kort de belangrijkste informatie geven: wie, wat, waar, wanneer en waarom?

De tekst van de intro is heel kort. De rest van de tekst zal meer achtergrondinformatie geven.

Na de intro, licht je alle informatie meer toe.

Om je persbericht af te sluiten, ga je een noot maken voor de redactie. Hierin ga je aangeven waar een journalist of redacteur meer informatie kan vinden. Het is de bedoeling dat je namen, e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen geeft of verwijst naar een website voor meer informatie. Zorg ervoor dat er een aantal witregels zijn tussen het persbericht en de noot om het duidelijk te scheiden. Zorg ervoor dat je aangeeft dat deze informatie niet in de media moet worden opgenomen.